Otwórz się!

/Mk 7,34 /

W tym tygodniu obchodzimy Tydzień Wychowania.

Modlimy się za młodych oraz ich rodziców i wychowawców.

Wezwanie Chrystusa do głuchoniemego

skierowane jest także do nas wszystkich.

Wszyscy potrzebujemy się otworzyć.

Wyjść z utartych kolein i sposobów działania i myślenia.

Przyjąć powiew Bożej wolności.

Prorok Izajasz zachęca do odwagi, ufności w Bożą pomoc.

Zapowiada wspaniałe czasy mesjańskie.

One już nastąpiły z pierwszym przyjściem Chrystusa i trwają do Jego powtórnego przyjścia.

On uzdrawia chorych ludzi i zmienia pustynię w żyzną ziemię.

Wzywa nas, by otwierać oczy niewidomym i uszy głuchym na Jego dzieła i słowa.

By przemieniać nasze suche środowiska w glebę przyjmującą radośnie Boży zasiew i wydającą obfite plony.

Z psalmistą dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła.

Za pomoc dla potrzebujących i sprawiedliwe sądy.

My też mamy współdziałać w Bożym działaniu.

Mamy otwierać się na ludzką biedę i pomagać tym, którzy jej doświadczają. Mamy właściwie oceniać ludzkie postępowanie.

Popierać dobro, odwracać się od zła.

Nie ulegać temu, co modne i głośne, lecz pozbawione głębszych wartości.

Święty Jakub piętnuje lekceważenie ubogich.

Każdego trzeba uszanować.

Starać się każdego zrozumieć.

W dziele wychowania bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie. Nie narzucanie schematów, lecz pokazanie młodemu człowiekowi właściwej drogi w sposób, który on zrozumie i przyjmie.

Jeśli otworzymy się na Bożą łaskę, ona będzie przez nas skutecznie przemieniać świat.

 

 

/ „Dzień Pański”/

 

 

Liturgia Słowa: Iz 35,4-7a ; Jk 2, 1-5;  Mk 7; 31-37

 


 
galeria_parafia_13.jpg