Wyszli od Ciebie pieszo.

Kto odwiedzi Ziemię Świętą, często może usłyszeć powiedzenie:

„Jerozolima się modli, Tel Aviw się bawi”.

Tel Aviw to najnowocześniejsze miasto w dzisiejszym Izraelu.

To rzeczywiście miasto współczesnej kultury żydowskiej,

przepełnione kinami, teatrami, salami koncertowymi,

kafejkami i restauracjami.

Tak jest dziś.

Zaskakującym więc może wydawać się fakt, że tak nazywała się dzielnica Babilonu, w której osiedlili się Żydzi

uprowadzeni w VI wieku przed Chrystusem.

Paradoksalnie okres niewoli babilońskiej był dla Izraelitów czasem niezwykłego rozwoju religijnego i konsolidacji społeczeństwa.

Wtedy zaczęły powstawać pierwsze synagogi, wtedy zredagowano Pięcioksiąg i zaczęto posługiwać się językiem aramejskim, którym mówił Jezus.

Świadomy rychłego końca niewoli prorok Baruch, mówi o wygnańcach:

„wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim”.

Powrót z Babilonii zapowiadał także Izajasz

gdy wzywał do przygotowania dróg Panu.

Tymi samymi słowami Jan Chrzciciel nawoływał do nawrócenia,

udzielając przy tym chrztu nawrócenia.

Właśnie nawrócenie prowadzi do wydawania plonu sprawiedliwości,

o którym mówi Paweł apostoł w korespondencji z Filipinami.

Nietrudno dostrzec pewne analogie pomiędzy uciskanym przez Babilończyków narodem wybranym a jarzmem stanu wojennego,

którego wprowadzenie dziś wspominamy, modląc się za naszą ojczyznę. Modlitwą i hojnym darem wspieramy także Kościół na Wschodzie,

który wciąż boryka się a niedostatkiem środków materialnych

 

/ „Dzień Pański”/

 

 

Liturgia Słowa:  Ba 5,1-9 ; Flp 1, 4-6.8-11/ ;  Łk 3, 1-6 /

 


 
galeria_parafia_7.jpg