Bogaty w miłosierdzie Bóg przebacza grzechy.

„ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” / J 3,16 /

Izraelici często lekceważyli przymierze zawarte z Bogiem.

Wierzyli, że skoro ich wybrał, to ich ocali pomimo popełnianych grzechów.

Przyszła jednak zasłużona kara.

I my nieraz fałszywie rozumiemy Boże miłosierdzie.

Bóg przebacza, gdy ktoś szczerze żałuje.

Współczesny człowiek nie chce przyznać się do swoich błędów.

Izraelici w niewoli umieli je uznać. Prosili Boga o przebaczenie.

My też korzystajmy z czasu Wielkiego Postu.

Zastanówmy się nad sobą.

Przystąpmy do szczerej spowiedzi.

Módlmy się za tych, którzy dawno u niej nie byli.

Bóg zapowiedział dzieło swego Syna.

Na pustyni polecił ustawić wyobrażenie węża.

Wtedy ukąszeni, patrząc na niego z wiarą, odzyskiwali zdrowie.

My też odzyskujemy zdrowie duszy, patrząc z wiarą na krzyż Chrystusa.

On poniósł hańbiącą Mękę, by nas odkupić. Od przyjęcia Jego nauki zależy los każdego człowieka.

Dając nam udział w Chrystusowym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią Bóg przygotował sytuacje, w których możemy innym przekazywać Jego miłość.

Korzystajmy z tych sposobności.

Odpowiedzmy czynami na Boże wezwanie.

Ojciec posłał Syna na świat nie po to, by potępiać.

On chce zbawić wszystkich.

Ale szanuje wolność każdego.

Sąd dokonuje się już teraz.

Człowiek przyjmuje lub odrzuca Boże słowo.

Wybiera światło lub ciemność.

Często wygodniej jest w ciemności.

Módlmy się, by wszyscy weszli w krąg Bożego światła.

 

 

 

 

/ „Dzień Pański”/

Liturgia Słowa: 2 Krn 36, 14-16.19-23 ; Ef 2, 4-10; ; J.3,14-21 /

 


 
galeria_parafia_17.jpg