Słowo na niedzielę

Obchodzimy dziś Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

Jest to szczególny dzień, w którym rozważamy i świętujemy miłosierną miłość, jaką Bóg ma ku nam.

Jest to też dla nas okazja, by ucieszyć się wiecznym dziedzictwem, jakie zdobył dla nas Jezus – dziedzictwem, które jest „niezniszczalne, niepokalane i niewiędnące „ /1P 1,4 /

Wszyscy wiemy, czym jest miłosierdzie.

Jest ono jak sędzia, który zdaje sobie sprawę, że jesteś winien, ale i tak cię ułaskawia. Jest jak matka, która przyłapała cię na poważnym kłamstwie, ale ci przebacza. Jest jak Jezus, który mówi: „odpuszczone są twoje grzechy /.../ Idź w pokoju” /Łk 7,48.50 /.  Jest to łaska, która przynosi nam radość „niewymowną i pełna chwały” /1P 1,8 /

Już Stary Testament mówi nam o miłosiernej miłości Boga. Dając Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, Bóg obiecał okazać miłosierdzie każdemu, kto Go miłuje i jest posłuszny Jego słowu. / Wj 20,6 /

Król Dawid śpiewał o Panu, który „odpuszcza winy”, „leczy niemoce” i „wybawia od zguby”, ponieważ jest „miłosierny i łagodny”.

Nawet prorocy, którzy często przepowiadali zagładę i nieszczęścia mające spaść na opornych Izraelitów, wspominali o tym, że Bóg pragnie wylać na swój lud miłosierną miłość. W Ewangeliach przesłanie o miłosiernej miłości Boga zajaśniało jeszcze pełniejszym światłem.

Przenika ono każdą przypowieść, każdy cud, każde nauczanie Jezusa, osiągając swój szczyt na krzyżu, gdzie modli się On słowami:

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią „ / Łk 23.34 /

Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, jak spływa na ciebie miłosierna miłość Boga. Spójrz na siebie – niedoskonałą, grzeszną istotę, jaką w rzeczywistości jesteś. Zobacz też Jezusa, który obmywa cię do czysta i przygarnia do siebie. Gdybyśmy zapomnieli o Bożym miłosierdziu, poczucie winy i wstydu z powodu naszych grzechów stałoby się dla nas przytłaczające. Gdybyśmy natomiast zapomnieli o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi miłosierdzia, narazilibyśmy się na to, że zaślepieni grzechami, nie moglibyśmy się cieszyć z Bożego przebaczenia.  Obyśmy wdzięczni za Boże miłosierdzie nie przestawali się radować !

Jezu, raduję się Twoim współczuciem i przebaczeniem.

Pomóż mi stać się narzędziem Twojego miłosierdzia dla tych, których mam wokół siebie”.

/ “ Słowo wśród nas ” /

Liturgia słowa: Dz. 2,42-47;  1P 1, 3-9 ;  J 20,19-31

 


 
galeria_parafia_9.jpg