Słowo na niedzielę

Dzisiejsze czytanie ukazuje nam trzy ważne prawdy:

po pierwsze, zło istnieje;  po drugie, działa w nas Duch Święty;

po trzecie, możemy doświadczać „wielkiej radości”, gdy Bóg objawia swoją moc nad chorobą i złem.

Od czasów oświecenia pojawiła się tendencja do odrzucania wiary w diabła.

XVIII-wieczny racjonalizm przyniósł ze sobą pogląd, że nie ma innej rzeczywistości poza materią wszechświata.

Jednak Pismo Święte daje nam wiele dowodów, że jest inaczej.

Jezus stawał do konfrontacji z siłami demonicznymi, by uwolnić od ich wpływu  człowieka mającego ducha nieczystego, opętanego niewidomego, córkę kobiety kananejskiej czy kobietę mającą ducha niemocy.

Złe duchy są realną rzeczywistością i działają najskuteczniej, gdy nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia.

Można przytoczyć konkretne sytuacje, w których ludzie zostają opętani przez siły nieczyste – są to wróżbiarstwo, przekleństwa, kulty voodoo i inne formy okultyzmu. Tacy ludzie potrzebują pomocy kompetentnego egzorcysty.

Są to jednak rzadkie przypadki. Pozostałych szatan może jedynie nękać,

podsuwając myśli prowadzące do grzechu.

Szatan wciąż pracuje nad tym, by rozbudzić w nas negatywny stosunek do życia, zazdrość, urazy czy potępianie siebie.

Sądzimy, że myśli te pochodzą od nas samych – częściowo tak jest – są one jednak podsycane przez oskarżenia szatana.

Co więc możemy na to poradzić?

Po pierwsze, wierzymy w to, że działa w nas moc Ducha Świętego, który pomaga nam przezwyciężać szatańskie pokusy.

Po drugie, módlmy się.

Powtarzajmy słowa Modlitwy Pańskiej: „ i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Modląc się zwracajmy uwagę na to,

co dzieje się w naszym sercu.

Szukajmy oznak tego, że pokusa słabnie. Cieszmy się nawet najmniejszymi objawami wolności.

Jezus już pokonał szatana na krzyżu.

Teraz pragnie, byśmy korzystali z wolności, którą On dla nas zdobył. Praktykując te trzy proste kroki, zaczniemy doświadczać „wielkiej radości”, jaka płynie z przezwyciężenia pokus.

„ Panie, nie dopuść, bym uległ pokusie.

Wyzwól mnie z wszelkich sideł złego ducha”

/ “ Słowo wśród nas ” /

Liturgia słowa: Dz.8,5-8.14-17;  1P 3;15-18 ;  J 14,15-21

 


 
galeria_parafia_4.jpg