JEZUS CIĘ PROSI:

POMÓŻ MI ZBLIŻYĆ SIĘ DO NICH

Pytanie to szokuje, zawstydza i z pewnością skłania do refleksji:

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi?

I co ważne, pytanie to skierowane jest także do Ciebie.

Na szczęście przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną.

Co więcej, przeżywamy ją w trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.

A zatem o wiele łatwiej niż za zwyczaj uświadomić sobie, czemu służy działalność misyjna i jakie są jej formy.

I chyba łatwiej też przekonać się, że ja również jestem uczniem – misjonarzem. Powołanym, by naśladować Jezusa, ale i głosić Go innym.

W jaki sposób?

Piękne wskazania daje nam liturgia słowa.

Wytrwale wspierać dzieło misji naszą modlitwą i innymi darami duchowymi.

Nie tylko dziś, ale często „wznosić ręce” na wzór Mojżesza.

Poza tym pokazywać, że kroczę za Jezusem i kieruję się Jego nauką w codziennym postępowaniu, jak nakazał św. Paweł Tymoteuszowi.

Czy tylko?

Papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że Niedziela Misyjna, to swoisty rachunek sumienia. Co zrobiłem dla misji przez mijający rok ?

W obecnym roku cały Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma taki charakter.

I jest zarazem zachętą: z wytrwałością ewangelicznej wdowy włącz się w dzieło misji, duchowo i materialnie.

Pamiętaj, że wspierając, każdą misyjną inicjatywę, stajesz się misjonarzem.

W osobach ewangelizatorów i misjonarzy stajesz w Afryce, na wyspach Pacyfiku czy Amazonii.

I odpowiadasz w ten sposób na pragnienie Jezusa skierowane także do Ciebie.

On chce bowiem zbliżyć się do swojego ludu i tych, którzy Go szukają – jak uczy papież Franciszek.

 

„Dzień Pański”

 

Liturgia Słowa: Wj 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Łk 18,1-8;

 


 
kosciol_tyl.jpg