Intencje mszalne

16 – 22 X 2017 r.

„ Idźcie i głoście „

 

Poniedziałek:/ św. Jadwigi Śląskiej/:

6.30 + Sławomir Gielas /od rodziców dzieci z grupy „Tygryski” ; od Rady Rodziców Przedszkola nr 2;

od pracowników i emerytów Przedszkola nr 2 w Wadowicach /

7.00 + Józef Turek /od brata Stanisława z rodziną /

18.00 + Rafał Handzlik / 7 r. śm./

Wtorek:/ św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika/:

6.30 + Bronisław Wędzicha / od szwagra Józefa z żoną; od Dariusza Dyrgi z rodziną;

od Grzegorza Dyrgi z rodziną; od Akcji Katolickiej; od Zarządu i Związków Zawodowych Pracowników ZPC „Skawa”/

7.00 + Wanda Pływacz / od męża Józefa i córki Marty /

18.00 + Tadeusz Niemiec / 5 r. śm./ od żony i córki z rodziną /

Zawadka / 17.00 /:

17.00 * w 59 r. ślubu * dziękczynno-błagalna

Środa: / św. Łukasza, Ewangelisty/:

6.30 + Zofia, Stanisław, Roman, Mieczysław

7.00 + Józef Turek / od swatów Wójcigów /

18.00

* w intencji Ojczyzny

* za przebywających za granicą

* o umiłowanie modlitwy Różańcowej

* wynagradzająca za żyjących w związkach niesakramentalnych

* o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny

+ Leopold Brańka / od córki Heleny z mężem; od wnuka Tomasza z rodziną; od wnuczki Edyty z rodziną;

od wnuczki Eweliny z mężem; od rodziny Wasilaków z Brzeszcz;

+ Stanisława/o/  Studnicka /8 r. śm./

+ Czesława/o/

Czwartek:

6.30 + Czesław Konik /2 r. śm. /od żony /

7.00 + Sławomir Gielas /od  sąsiadów z kl. IV; od sąsiadów bl.21 m.21-26 Pod Skarpą;

od sąsiadów Pieczara i Stopka/

10.00 + Zenon Pomietło. /od żony /

18.00 * w 10 r. urodzin Szymona Bartkowskiego * dziękczynno-błagalna

Piątek:/ św. Jana Kantego, kapłana/:

6.30 + Sławomir Gielas /od przyjaciela Łukasza Zemła z rodziną; od kolegi Mariusza Zemła/

7.00 + Zenon Pomietło  /od  córki Ewy ze Zbyszkiem, Gabrysią i Kasprem /

10.30 * w intencji społeczności szkoły podstawowej nr 1 /od Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły /

18.00 do Miłosierdzia Bożego:

zmarli w minionym miesiącu:

+ Ewa Książek

+ Andrzej Jakubowski

+ Józef Adamczyk

+ Anna Radwan

+ Stanisław Kwiatkowski

+ Marian Kłysz

oraz:

- w intencji Ks. Artura * o zdrowie i błogosławieństwo Boże / od Parafianki/

- o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców DPS ul. Parkowa

- o zdrowie dla Bartłomieja

+ Helena i Ludwik Banaś

+ Jadwiga i Anna Banaś; + Barbara Banaś + Władysław Woźniak + Stanisław Sało

+ Stefania/o/ i Wacław Zielińscy

+ Stanisława/o/ i Jan Piórkowscy

+ Anna Placek; + Zdzisław Tyrlik

+ Julian i Rozalia Wątroba; + Andrzej i Franciszka/o/ Żmija z synem Adamem

+ Roman i Stanisława/o/ Wichorowscy z synem Mirosłaem

+ Stefan i Maria Bąk

+ Zdzisław Nizio; + Maria i Jakub Nizio

+ Franciszek Stanek / 7 r. śm./ od żony i dzieci /

+ Jacek Balon; + Edward Barcik

+ Piotr Stańczykiewicz / 1 r. śm. / od rodziny Kwarciaków /

+ Stanisław Pływacz

Sobota:/ bł. Jakuba Strzemię, bpa/:

6.30 + Sławomir Gielas /od kolegów ojca ze Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych w Wadowicach ; od kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych KPP w Wadowicach /

7.00 + Zenon Pomietło / od syna Pawła z Zuzanną, Kamilem i Nikodemem /

18.00 + Stanisław Głód / 7 r. śm./ od żony i dzieci /

29 Niedziela zwykła/ św. Jana Pawła II/:

6.45 * za Parafian

8.30 * w 24 r. ślubu Katarzyny i Jarosława * dziękczynno-błagalna

10.00 * w 26 r. ślubu Anny i Zbigniewa * dziękczynno-błagalna

11.30 * w 6 r. ślubu Sabiny i Łukasza oraz w intencji ich dzieci: Diany i Laury *

dziękczynno-błagalna

13.00 * w 18 r. urodzin Justyny * dziękczynno-błagalna / od Babci Haliny /

16.00 + Stefan Klimczak z synem Stanisławem

18.00 + Stefan Machnik

Zawadka:

8.00 + Edward Kamiński

9.30 + o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla pewnej osoby

 


 
galeria_parafia_13.jpg