Intencje mszalne

12 - 18 II 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Poniedziałek:

6.30 + Andrzej Jamróz /od Teresy Gibas z Kalwarii; od Jolanty Pocztowskiej z dziećmi;

od rodziny Komanów; od rodziny Chmielniaków i Cyzów /

10.00  + Marian Kłysz /od kolegi Izydora Brańki z rodziną /

18.00 * w 1 r. urodzin Bartłomieja * dziękczynno-błagalna

Wtorek:

6.30 + Halina Widlarz /od siostry Marii z rodziną; od brata Andrzeja z rodziną;

od brata Mieczysława z rodziną; od Jadzi z mężem i mamą

10.00 + Tadeusz Witek /od żony; od córki Barbary z rodziną; od córki Iwony z mężem; od syna Jacka;

od syna Mariusza z rodziną; od syna Macieja z rodziną; od syna Adama z rodziną /

18.00 + Andrzej Jamróz / od rodziny Naglików z Kęt; od Marii Szklarczyk;

od Michała Szklarczyka z rodziną; od Grażyny i Henryka Głodkowskich

Środa popielcowa:

6.30 + Marian Kłys /od  żony /

7.00 + Krystyna Klaczak  /od mieszkańców Gotowizny – 3 intencje /

8.30 + Tadeusz Książek / 8 r. śm./

10.00 * według intencji

16.00 + Andrzej Jamróz /od swatów; od Kingi i Bogdana Nowakowskich;

od Ludwika Strzeżonia z rodziną; od Agnieszki i Lucjana Puto z rodziną /

17.00 + Józef Adamczyk /od Jolanty i Jerzego Adamczyk z rodziną; od Stanisława Roman z rodziną;

od Kazimiery i Franciszka Roman z rodziną; od rodziny Jóźwiaków i Szcześniewskich;

od Szczerbików i Radwanów /

18.00 + Czesław Serafin / od rodziny Janików /

Zawadka / 17.00/: + Marian Kosek / od rodziny Gaczorków /

Czwartek:

6.30 + Czesław Serafin /od sąsiadów Ciesielskich /

10.00 + Halina Widlarz /od chrzestnicy Aleksandry z rodziną; od Zyty Widlarz z rodziną;

od Zofii i Jacka Widlarz i rodziny Piskurewiczów; od Janiny i Franciszka Kręcioch z rodziną/

18.00 * w 16 r. urodzin Kamila * dziękczynno-błagalna  /od rodziców /

III Piątek:

6.30 + Andrzej Jamróz /od swatów; od Kingi i Bogdana Nowakowskich;

od Ludwika Strzeżonia z rodziną; od Agnieszki i Lucjana Puto z rodziną /

18.00 do Miłosierdzia Bożego:

zmarli w minionym miesiącu:

+ Dariusz Gurbiel

+ Marian Kosek

+ Łucja Nowak

+ Anna Piegza

+ Halina Szczurek

+ Julian Młynek

+ Józefa/o/ Piwowarczyk

+ Władysława/o/ Wójtowicz

+ Henryk Wiecheć

+ Tadeusz Witek

oraz:

+ Józef Zadora / 4 r. śm. / od żony z rodziną /

+  Józef Palarski / 20 r. śm./

+ Kazimiera Chyczyńska /od pewnej osoby i sąsiadów /

+ Genowefa, Alfons, Michał Przewłocki

+ Zdzisław Nizio; Maria i Jakub Nizio

+ Magdalena Przetak / 9 r. śm./

+ Maria Opidowicz

+ Helena, Ludwik Banaś

+ Jadwiga i Andrzej Banaś

+ Władysław Woźniak

+ Stanisław Sało

+ Barbara Banaś

+ Jacek Balon

+ Edward Barcik

Sobota:

6.30 + Andrzej Jamróz /od kolegów z firmy „Hydrem”; od właścicieli tej firmy;

od pracowników tej firmy /

18.00 * w 53 r. urodzin Małgorzaty  * dziękczynno-błagalna

1 Niedziela Wielkiego Postu:

6.45 + Zenon Szlęk / od żony Krystyny / / od

8.30 + Andrzej Janusiewicz / 8 r. śm. / od żony i dzieci /

10.00 * w 1 r. urodzin Zosi * dziękczynno-błagalna / od ojca chrzestnego /

11.30 + Asia Jochymek/ 12 r. śm./ od rodziców /

13.00 + Krystyna Damijan / 1 r. śm./

16.00 + Janina i Stanisław Pietruszka

18.00  + Józef Adamczyk / od sąsiadów: Piotra i Stanisława Radwanów z rodziną;

od sąsiadów Karamańskich; od sąsiadów Sajdaków /

Zawadka:

8.00 + Zofia / 2 r. śm./ i Jan Odrowąż

15.45 + Halina Szczurek / od VII Róży /

 


 
galeria_parafia_7.jpg