Ogłoszenia parafialne

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

17 XI 2019 r.

„W mocy Bożego Ducha”

dzisiaj:

Obchodzimy III Światowy Dzień Ubogich. Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa Psalmu 9 „ Ufność nieszczęśliwych nigdy nie zawiedzie”.

także:

Niedziela Powołań.

niedziela Powołań.

Razem z klerykami  naszego Seminarium, modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

Ofiara z tacy przeznaczymy na Seminarium i organizację światowego dnia ubogich w Krakowie.

17.30 nabożeństwo za zmarłych wypominkami

 

święci tygodnia:

poniedziałek:

bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

wtorek:

bł. Salomei, zakonnicy

środa:

św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

czwartek:

wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

piątek:

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – Patronki muzyki kościelnej.

Msza święta w intencji chóru parafialnego o 18.00

 

w tym tygodniu:

rozpoczynamy codzienną adorację Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienie za życie i służbę Kościołowi św. Jana Pawła II z okazji 100-lecia Jego urodzin / 18 maj /

17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji; adoracja w ciszy zakończona litanią do św. Jana Pawła II. Po adoracji / o 18.00 / Msza święta wieczorna.

w środy – adoracja połączona będzie z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej

w czwartki – zamiast adoracji wieczornej – adoracja o 9.30 a po niej o 10.00 Msza święta.

w przyszłą niedzielę:

uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zakończenie roku kościelnego

11.30 Msza święta z udziałem dzieci klas III i ich rodziców

13 00 Msza święta chrzcielna. Katecheza dla rodziców i chrzestnych – w sobotę o 17.00.

16.00 Msza święta dla kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców

Intencje i ofiary:

od Róż zel. Radwan Krystyny i zel. Baklarz Heleny – 400 zł. „ Bóg zapłać!”

Msza święta za zmarłych z tych Róż  - w środę / 27 XI /  o 18.00

* Msza święta w intencji ofiarodawców na potrzeby z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – w środę / 27 XI / o 18.00

* od chóru parafialnego – 200 zł. „Bóg zapłać”.

 

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.

Amen.

Modlitwa o święte powołania kapłańskie i zakonne

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

/Benedykt XVI/

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa.

Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości.

Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.

Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród łudzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia.

Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

/Jan Paweł II/

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,

Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

/Jan Paweł II/

Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego, Syn, którego zrodziłaś, uczynił Cię Służebnicą ludzkości. Twoje życie było pokorną i wielkoduszną służbą: byłaś Służebnicą Słowa, kiedy Anioł zwiastował Ci Boży plan zbawienia.

Byłaś Służebnicą Syna, dając Mu życie i pozostając otwarta na Jego tajemnicę. Byłaś Służebnicą Odkupienia, «trwając» mężnie u stóp Krzyża przy Słudze i Baranku cierpiącym, który z miłości do nas siebie składał w ofierze. Byłaś Służebnicą Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, a przez swe orędownictwo nadal rodzisz go w każdym wierzącym, także w tych naszych trudnych i pełnych udręki czasach.

Na Ciebie, młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego serca wobec propozycji Odwiecznego, niech patrzą z ufnością młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie Twojego Syna, by ze swego życia uczynili całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się, zgodnie z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przenajświętszej Trójcy. Amen.

/Jan Paweł II/

 

 


 
galeria_parafia_1.jpg