Ogłoszenia parafialne

4 Niedziela Wielkiego Postu

11  III 2018 r.

„Laetare”

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

IV Niedziela Wielkiego Postu zwana „Laetare” – „radości”.

Minęła już połowa okresu przygotowania do Wielkanocy. Wyrazem radości ze zbliżających się świąt jest różowy kolor szat liturgicznych.

W najbliższych tygodniach zadbajmy też od radość swojej duszy przez udział w rekolekcjach i spowiedzi wielkanocnej.

*

Droga Krzyżowa – 16.15

Gorzkie Żale – 17.00 / ofiara na kwiaty do Bożego Grobu /

w Zawadce:

Msze święte: 8.00 i 15.45

Droga Krzyżowa: 14.15 ; Gorzkie Żale – 15.00

.

w tym tygodniu:

poniedziałek:

18.00 Msza święta z modlitwami do św. Michała Archanioła

środa:

18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej

czwartek:

9.30 Droga Krzyżowa

10.00 Msza święta z modlitwami do św. Jana Pawła II

III piątek miesiąca:

18.00 Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia

Droga Krzyżowa: 7.30 – 16.30 / dzieci / 17.30 – 19.00 / młodzież /

w Zawadce – 17.00

sobota:

Droga Krzyżowa:19.00 /w kaplicy /

w przyszłą niedzielę:

Rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Potrwają do środy.

6.45  Msza święta z nauka ogólną

8.30  Msza święta z nauką dla młodzieży klas II i III Gimnazjum i szkół średnich

10.00  Msza święta z nauką ogólną

11.30  Msza święta z nauką dla dzieci szkół podstawowych

13.00  Msza święta z nauką ogólną

16.00  Msza święta z nauką ogólną

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00  Msza święta z nauką ogólną

Zawadka:

8.00  Msza święta z nauką ogólną

15.00 Gorzkie Żale

15.45  Msza święta

Spowiedź wielkanocna zaplanowana jest na sobotę przed Niedzielą Palmową / 24 III /

11.30  Msza święta z udziałem klas III i ich rodziców / szkoła nr 1 /

Czynna będzie także wieża, w której będzie można nabyć „Baranka Caritas” do koszyka wielkanocnego, kartki wielkanocne i świeczki – „paschaliki” na stół wielkanocny /


Msze święte w tygodniu - w kaplicy Chrystusa Króla

ofiara na Drogę Krzyżową od Róży zel. Pena Stanisław / 400 zł. / „Bóg zapłać!”

Msza święta w intencji Róży na majowej Fatimie.

Klasy VI Szkoły podstawowej – spotkanie w czwartek / 15 III / o 17.15 w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania


Błogosławieni czystego serca,

Albowiem oni Boga oglądać będą”.

/z 8 Błogosławieństw /

3 kazanie pasyjne

Nieczystość

czystość, skromność, opanowanie

Trwa wielkie  Post.

Czytania Słowa Bożego z dzisiejszej III Niedzieli Postu kierują nasze myśli do Dekalogu – owych „10 Słów” , jak mówił św. Jan Paweł II – 10 przykazań Bożych, które dał Bóg przez Mojżesza ludzkości. My dzisiaj je przyjmujemy i na nich opieramy swoje życie.

W  trzeciej części Gorzki  Żali rozważaliśmy  -  co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu”

Wdzięczni jesteśmy Jezusowi  za to co dla nas uczynił.

W dzisiejszym kazaniu pasyjnym wspólnie zastanówmy się nad kolejnym grzechem głównym -  grzechem nieczystości.

Nieczystość – to „nieuporządkowana miłość do przyjemności ciała „

To nieuporządkowanie ,staje się grzechem wówczas, gdy zamiast służyć temu, do czego jest przeznaczona, zaczyna być używana jako cel sam w sobie.

To „nieuporządkowanie” staje się przyczyną grzechów nieczystych popełnianych myślą, słowem, czynem.

Grzechy nieczyste odnoszą się do sfery cielesnej człowieka.

Piękny, dany przez Boga dar seksualności człowieka, zostaje zniszczony przez pokusę, by uczynić z drugiego człowieka przedmiot zaspokojenia swojej pożądliwości.

Ciało człowieka staje się „towarem”, który dobrze się sprzedaje.

Szeroki i wyuzdany rynek wydawnictw i filmów pornograficznych dostępnych w internecie i na płytach DVD; gazety, książki, sklepy tej branży ; lokale i domy z czerwonymi  światłami w oknach; reklamy, stają się dla wielu „ Dzieci Bożych” pokusą do rozbudzenia, a nie poskromienia pożądliwości cielesnej, która jest między innymi skutkiem grzechu pierworodnego.

„Nie cudzołóż” „ Nie pożądaj żony bliźniego swego”; bądź wierny sakramentalnej przysiędze małżeńskiej; korzystaj z pięknej, czystej miłości małżeńskiej, która wyklucza egoizm pożycia i pokonuje pokusę antykoncepcji i odrzucenia nauki kościoła dotyczącej sfery intymnej małżonków – tylko taka droga zapewnia powołanym do małżeństwa harmonię ciała i duszy.

Zgodne z wolą Bożą i z nauką kościoła pożycie małżeńskie jest uwielbieniem Boga – jest także wspólną „małżeńską modlitwą”.

Trzeba o tym także dzisiaj powiedzieć, gdy rozważamy temat grzechu nieczystości i cnotę czystości miłości małżeńskiej.

Grzech nieczystość towarzyszy nam od wczesnych lat życia.

Zgorszenia dzieci przez dorosłych wulgarną mową, przekleństwem a nawet przerażającymi czynami;

grzechy nieczyste w okresie młodzieńczym;

brak wstrzemięźliwości przed ślubem;

życie na sposób małżeński, bez sakramentu małżeństwa;

małżeńskie zdrady kończące się często rozbiciem związku / w Polsce co 3 małżeństwo się rozpada/, zaś dzieci są „wypożyczane” rodzicom na kilka godzin lub dni w zależności od decyzji sądu

Myśli nieskromne, z których czerpie się „grzeszną satysfakcję”;

kawały nieczyste, które mają ubarwić spotkania towarzyskie;

podważanie i wyśmiewanie dziewictwa i celibatu osób konsekrowanych; uleganie trendom świata , który lansuje wyższość ciała nad duszą i wsączają w umysły wielu ludzi, niemożliwość czystości; że zachowywanie jej jest czymś niemożliwym, nienormalny, a nawet chorobą.

„ Róbta co chceta”; „używaj młodości i świata”; „uprawiaj miłość bez ograniczeń i wyrzeczeń”.

Św. Paweł napomina Efezjan:

„ niech nie wychodzi  z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” / Ef 4.29/

„ O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości /...... / niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” ... „żaden rozpustnik ani nieczysty.... nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga / Ef 5,3 /

Jezus, obnażony z szat na Golgocie; Jezus, z którego zdarto jedyną szatę utkaną – jak przekazuje tradycja – przez Matkę Najświętszą, cierpi za grzechy nieczyste

„to nie gwoździe Cię przebiły lecz mój grzech”

To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech.

Choć tak dawno się to stało,

widziałeś mnie” / „Golgoto”/.

Mój grzech ! Jeden, dwa... rzadki, częstszy! Nałóg?

Zatrzymajmy się na koniec pod krzyżem Jezusa ze swoim grzechem - nieczystej mowy:

Przekleństwo – zamieńmy na błogosławieństwo;

Wulgarne słowa – na czyste.

słusznie się uniosłeś, zdenerwowałeś; musisz kogoś upomnieć – zwłaszcza w - odniesieniu do dzieci – użyj zamiast przekleństwa imienia Boga, Jezusa, Matki

Najświętszej; mów: na miłość Boską co robisz! „Jezu dopomóż mi ! „Czy ty się Boga nie boisz, że tak postępujesz”! „ O Jezu!: Matko Boska!

Ten akt strzelisty, wezwania imienia Bożego w istotnie sprawie, niech zastąpi przekleństwo, wulgaryzm a na pewno przyczyni się to do pozytywnego rozwiązania zaistniałego problemu.

Niech najbliższy tydzień wielkopostny stanie się dla nas rozważających mękę Pańską, okazją do wzmożonego wysiłku pracy nad czystością mowy, myśli i czynów.

Bo jak obiecuje Jezus, tylko ludzie czystego serca, wolnego także od grzechu nieczystego, są błogosławieni, czyli szczęśliwi już tu na ziemi i nie tylko z nadzieją ale i z pewnością mogą oczekiwać na oglądanie Boga.

Warto o to się starać.

Przy pomocy Bożej jest to możliwe!

Nie lękajmy się świętości. Praktykujmy cnotę czystości.

Maryja Dziewica, Niepokalana – Matka Bolejąca pod Krzyżem –

Współodkupicielka, niech nas w tym wysiłku wspiera.

Amen.

 


 
galeria_parafia_2.jpg