Ogłoszenia parafialne

28 Niedziela  Zwykła

14 X 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Dzień Papieski

dzisiaj:

Obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”

Młodzież przeprowadza zbiórkę do puszek na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Ofiary przeznaczone są na stypendia dla uzdolnionej młodzieży i studentów pochodzących z niezamożnych rodzin. W ten sposób od 18 lat budowany jest „ żywy pomnik Jana Pawła II /.

17.15 nabożeństwo różańcowe

święci tygodnia:

poniedziałek:

św. Teresy od Jezusa, dz. i doktora K-ła

wtorek:

św. Jadwigi Śląskiej

środa:

św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika

czwartek:

św. Łukasza, ewangelisty

sobota:

św. Jana Kantego, kapłana głównego patrona archidiecezji krakowskiej

w tym tygodniu:

wtorek:

40 rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II

środa:

główne uroczystości rocznicy wyboru Papieża w naszym mieście z udziałem Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

17.30 procesja fatimska – różańcowa od Domu rodzinnego Papieża i Bazyliki Jego chrztu

Licznie spotkajmy się na tym dla nas wadowiczan wydarzeniu. Zabierzmy ze sobą różaniec i lampion ze świecą. Procesja z figurą Pani Fatimskiej i Jana Pawła II przejdzie Aleją Matki Bożej Fatimskiej do kościoła św. Piotra gdzie zostanie odprawiona Msza święta z dziękczynnym „Te Deum” i poświęcona Droga Krzyżowa.

W przedsionku kościoła przygotowaliśmy lampiony na procesję. Niech zabiorą je ci, którzy  będą na procesji.

w środę kancelaria nieczynna.

czwartek:

9.30 Różaniec

10.00 Msza święta do św. Jana Pawła II

III piątek:

dzień szczególnej modlitwy do Miłosierdzia Bożego

17.15 Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 Msza święta

w przyszłą niedzielę:

Niedziela misyjna.

Zbiórkę do skarbony przed kościołem na cele misyjne

16.00  Msza święta dla dzieci  kas III i ich rodziców ze szkoły nr 5.

Poświęcenie Różańców, które przekażą swoim dzieciom rodzice.

14.30  w kaplicy / -  Koncert laureatów konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej:

„To jest moja Matka, ta Ojczyzna” . Konkurs przeprowadza nasza parafia wśród młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Przesłuchania konkursowe w piątek i sobotę.

Spotkania duszpasterskie:

Kandydaci do Bierzmowania:

kl. III Gimnazjum – czwartek

kl. VIII ze szkoły nr 5 – w piątek

spotkania rozpoczynają się o 17.15 / Różaniec w kościele a po nim spotkanie w kaplicy

Modlitwa różańcowa:

Różaniec:

w niedziele: 17.15 / w Zawadce – 7.30

w tygodniu:

w kościele: 7.30 / prowadzą Róże Różańcowe / 17.15 / z udziałem dzieci /

19.00  /w kaplicy /

w Zawadce – codziennie 17.00

Konkurs na wspomnienia z dnia ogłoszenia wyboru Papieża Jana Pawła II:

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w konkursie  na wspomnienie wieczoru wybrania Kardynała Wojtyły na Papieża Jana Pawła II.

Studium Apostolstwa Świeckich - rozpoczyna się przy Bazylice 20 października /sobota/ Mszą świętą o 9.00. program w gablotce ogłoszeń.

W tym  tygodniu zostały zakończone pielęgnacyjne na cmentarzu.

Jest kilka drzew bardzo starych i nadających się do wycięcia ponieważ zagrażają pomnikom.

Potrzebne jest zezwolenie z Krakowa i o nie to poprosimy.

Prace takie są bardzo kosztowne. Z Radą Cmentarza dziękujemy za wszystkie ofiary składane z okazji opłat „dzierżawy miejsc”, które tworzą budżet cmentarza.

Koszt wykonanych prac - 49 tysięcy złotych.

Litania do św, Jana Pawła II

Kyrie-  eleison, Christe - eleison, Kyrie - eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo - módl się za nami. 
Święty Janie Pawle, módl się za nami 
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 
Całkowicie oddany Maryi, 
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 
Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 
Misjonarzu wszystkich narodów, 
Świadku wiary, nadziei i miłości, 
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 
Apostole pojednania i pokoju, 
Promotorze cywilizacji miłości, 
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 
Papieżu Bożego Miłosierdzia, 
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 
Bracie i Mistrzu kapłanów, 
Ojcze osób konsekrowanych, 
Patronie rodzin chrześcijańskich, 
Umocnienie małżonków, 
Obrońco nienarodzonych, 
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 
Głosicielu prawdy o godności człowieka, 
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 
Uosobienie pracowitości, 
Zakochany w krzyżu Chrystusa, 
Przykładnie realizujący powołanie, 
Wytrwały w cierpieniu, 
Wzorze życia i umierania dla Pana, 
Upominający grzeszników, 
Wskazujący drogę błądzącym, 
Przebaczający krzywdzicielom, 
Szanujący przeciwników i prześladowców, 
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 
Wspierający bezrobotnych, 
Zatroskany o bezdomnych, 
Odwiedzający więźniów, 
Umacniający słabych, 
Uczący wszystkich solidarności, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 
Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

 


 
galeria_parafia_16.jpg