Ogłoszenia parafialne

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

20 X 2019 r.

„W mocy Bożego Ducha”

 

dzisiaj:

uroczystość św. Jana Kantego, kapłana głównego patrona Archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa;

* trwa Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

17.15 Różaniec w intencji misjonarzy na świecie

także:

liczenie wiernych praktykujących niedzielną Mszę świętą i przystępujących do Komunii świętej

 

święci tygodnia:

wtorek:

św. Jana Pawła II, papieża

11.00 Msza święta z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi imię świętego

 

w tym tygodniu:

środa:

17.15 Różaniec z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej i Msza święta

czwartek:

9.30 Różaniec z nowenną do św. Jana Pawła II

10.00 Msza święta

17.15 Różaniec i spotkanie popielgrzymkowe dla uczestników sierpniowej pielgrzymki do Italii.

w przyszłą niedzielę:

13.00 Msza święta chrzcielna. Katecheza dla rodziców i chrzestnych – w sobotę o 17.00

16.00 Msza święta dla kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców

 

Nabożeństwa różańcowe:

7.30 – 17.15 – 19.00 / w kaplicy /

w Zawadce – 17.00

 

Zbliżą się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zadbajmy o porządek na grobach i na cmentarzu parafialnym.

Wszelkie śmieci prosimy składać do kontenerów a nie wyrzucać poza ogrodzenie.

Do środy włącznie można jeszcze wykonywać prace nagrobkowe i inne prace kamieniarskie.

Poza tym terminem nie będzie już wjazdu na teren cmentarza.

W związku z kosztami utrzymania i obsługi cmentarnej zostały także podniesione opłaty cmentarne z okazji pochówków i dzierżawy miejsc. Nasz cmentarz jest w miarę dobrze utrzymany, lecz trudny do przygotowania pochówków w starych grobach i do tego w ciasnych miejscach między grobami.

Rocznie za wywóz śmieci płacimy ponad 20 tysięcy złotych. Przypominamy, że na tym cmentarzu nie ma już wolnych miejsc. Cmentarz komunalny jest powiększony i tam odbywają się pogrzeby tych, którzy nie mają rodzinnych grobów na parafialnym.

Z powodu choroby dotychczasowego grabarza, cmentarz w zastępstwie obsługują inni pracownicy.

Na wypominki roczne przyjmować będziemy w przyszłą niedzielę w biurze cmentarza po każdej Mszy świętej. Na roczne wypominki podajmy najbliższych zmarłych: rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, kapłanów którzy byli nam bliscy, sąsiadów. Innych dalszych zmarłych wpisujmy na wypominki listopadowe. Ofiara składana na roczne wypominki kształtuje się na poziomie ofiary, którą składa się z okazji zamawiania Mszy świętej.

Wypominki listopadowe będą wypominane w ciągu pierwszych tygodni listopada i jest to dowolna ofiara. Wypominki roczne odczytywane będą w II i IV niedziele miesiąca przed wskazaną przez ofiarodawcę Mszą świętą .

 

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

 

 

Ameryka

Modlitwa: Dziewico z Guadalupe, Matko obu Ameryk, wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania. Matko Pięknej Miłości, strzeż rodziny, by żyły w zgodzie, i błogosław wychowaniu dzieci i młodzieży.

Azja

Modlitwa: Panie, wybrałeś sobie spośród narodów Azji wielu ludzi gotowych dla Ciebie na wszystko. Spraw, aby świadectwo ich życia wskazywało drogę ku Tobie. Niech Azja szuka Cię żarliwie i podąża za Twoim głosem. Niech ewangeliczne ziarno zapadnie głęboko w świadomość tych ludów i niech przyniesie obfity plon.

Afryka

Modlitwa: Boże, spojrzyj z miłością na młode Kościoły Afryki i spraw, aby coraz jaśniej widziały, że jesteś jedyną Drogą i Prawdą. Niech dzielą się tym przekonaniem ze swoimi braćmi i siostrami, którzy Cię jeszcze nie spotkali.

Oceania

Modlitwa: Maryjo, dziękujemy Ci za miłość, którą obdarzasz swych synów i córki w Papui Nowej Gwinei, dziękujemy za macierzyńską troskę o głosicieli Ewangelii Twego Syna w tym kraju. Zanosimy do Ciebie błagania o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Proś Pana żniwa, by posłał robotników do winnicy swojej.

Europa

Modlitwa: Królowo Apostołów, Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji. Przygarnij do siebie narody Europy. Ojcze, spraw, by rodziny i społeczeństwa powróciły do swych chrześcijańskich korzeni. Niech Kościół stanie się na nowo źródłem licznych powołań misyjnych.


Wspomnienia św. Jana Pawła II

Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił matkę. Po jej śmierci został ministrantem. Jak sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to powiedział do syna: "Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". Po tych słowach pokazał małemu Karolowi pewną modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Od tego momentu przyszły papież zaczął się modlić jej słowami i doświadczać w życiu jeszcze potężniejszego działania Boga. "Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym" - mówił wiele lat później już jako papież.

 


 
galeria_parafia_10.jpg