Ogłoszenia parafialne

2 Niedziela Zwykła

14  I 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

14.30 Jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły nr 5

17.30 Nieszpory

w Zawadce:

14.30 Msza święta dziękczynna za zakończoną w tym rejonie Kolędę - po niej wspólne kolędowanie

2.

Święci tygodnia:

środa:

św. Antoniego, opata

piątek:

św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

3.

w tym tygodniu:

poniedziałek:

Msza święta z nowenną do św. Michała Archanioła

środa:

nasza parafia weźmie udział w rozpoczynającej się na Karmelu nowennie do św. Józefa

Msze święte: 8.00 i 18.00

pół godziny wcześniej odczytywane są prośby i dziękczynienia z Koronką do św. Józefa

18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej.

czwartek:

10.00 Msza święta z modlitwami do św. Jana Pawła II

piątek:

18.00 Msza święta z Koronką do Miłosierdzia Bożego

3.

w przyszłą niedzielę:

11.30 Msza święta z udziałem dzieci klas III szkoły nr 1 i ich Rodziców w ramach przygotowania dzieci do I spowiedzi i Komunii świętej

w Zawadce:

14.30 Kolędowanie Służby Liturgicznej Ołtarza i ich rodziców

4.


Wizyta duszpasterska / kolęda / 17 – 23  I 2017 /

poniedziałek  / 15 I /

ul. Lwowska bl.38 / m. 1-30 /

oś. Pod Skarpą bl. 6 m.1-30 /

oś. Pod Skarpą bl. 18 / od 15.00 /

oś. Pod Skarpą bl. 19 m.1-40 / od 15.00 /

ul. Beskidzka i Energetyków / od 15.00 /

wtorek / 16 I /

oś. Pod Skarpą bl. 7 / od 15.00 /

oś. Pod Skarpą bl. 19 /m.41-70

oś. Pod Skarpą bl. 25/m.1-30 /

ul. Lwowska bl.36 / od 15.00 /

ul. Lwowska bl.38 / m. 31-60 /

ul. Zegadłowicza bl.39 - /od 15.00 /

 

środa / 17 I /

oś. Pod Skarpa bl. 2 m.41 – 65 / od 15.00 /

oś. Pod Skarpą bl. 8 m.1-30  / od 15.30

oś. Pod Skarpą bl. 6 m.31-60 / od 15.30 /

oś. Pod Skarpą bl. 25/m.31-60 / od 15.30 /

oś. Kopernika b.9 m.1-45  / od 15.00 /

oś. Kopernika bl.10b / od 14.00 /

 

czwartek: / 18 I /

oś. Kopernika bl.2 m. 46-90  / od 15.00 /

oś. Kopernika bl. 6 m.1-45  / od 15.00 /

oś. Pod Skarpą bl.21 m.1- 50 / od 14.30 /

ul. Klonowa /od 15.30 /

 

piątek / 19 I /

oś. Pod Skarpą bl. 8 m. 31-60  / od 15.00 /

oś. Kopernika bl. 9 m. 46-90 / od 15.00 /

oś. Kopernika bl. 2 m. 91-105  / od 15.00 /

oś. Kopernika bl.6 m.46-75  / od 15.00 /

ul. Niwy bl.2b / od 15.00 /

oś. Pod Skarpą bl.21 m. 51-90 / od 14.30 /

 

sobota / 20 I /

od 9.00

1/ ul. Niwy / od strony Zawadki /

2/ ul. Niwy / od ul. Zegadłowicza

3/ ul. Niwy / nowy blok /

Domy na Dzwonku

ul. Błonie i ul. Groble

 

poniedziałek  / 22 I /

ul. Lwowska bl.58 / m. 1-30 / - / od 15.00 /

ul. Sosnowa/ od 16.00 /

oś. Pod Skarpa bl. 9 / od 15.00

ul. Tatrzańska i Wowry / od 15.00 /

wtorek / 23 I /

ul. Niwy bl.2c / od 15.00 /

oś. Kopernika bl.15 / od 15.00

ul. Zegadłowicza / od strony Gorzenia w kierunku kościoła / - od 15.00 /

 

 

5.

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki / fragmenty /

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!"(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary" w dojrzały i niebanalny sposób. /... /

Dla Boga i ojczyzny

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom [...], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść". To pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława Kostki.

2. Ad maiora natus sum - Do wyższych rzeczy zostałem stworzony

Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która wymagała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu". Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć" Ad maiora natus sum. Nie było w tych słowach pychy ani pogardy dla tego, co małe, ale świadomość godności człowieka i tęsknota za tym, co święte i doskonałe. /... /

3. Wierność powołaniu

Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego rodziców. Uważali, że mają lepszy pomysł na jego życie. Niestety, takie postawy nie należą do rzadkości także i dziś. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim życiu. Rozumiał, że kiedy musi wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga. Ten siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Dylinga okazała się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy wielkich"./.../

Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta był szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat.

 


 
galeria_parafia_10.jpg