Ogłoszenia parafialne

23 Niedziela  Zwykła

9 IX 2018 r.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

dzisiaj:

17.30 Nieszpory

święci tygodnia:

środa:

Najświętszego Imienia Maryi

czwartek:

św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora K-ła

piątek:

święto Podwyższenia Krzyża Świętego

sobota:

NMP Bolesnej

w tym tygodniu:

poniedziałek :

18.00 Msza święta z modlitwami do św. Michała Archanioła

środa:

18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej .

czwartek:

czuwanie fatimskie:

10.00 Msza święta z Różańcem

17.00 Różaniec dla dzieci i młodzieży klas III gimnazjum

18.00 Nieszpory

18.30 Msza święta z różańcem i procesją do Krzyża misyjnego na Golgocie

/ prosimy zabrać lampiony /

w przyszłą niedzielę:

Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej:

9.00 Droga Krzyżowa od kaplicy „u Piłata”

11.00 Msza święta

Zapisy na wspólny wyjazd autokarem w kancelarii lub zakrystii do środy.

Wyjazd 7.45.

także: w Sanktuarium Krzyżą świętego w Krakowie Mogile – odpust.

Szczegóły uroczystości na afiszu na tablicy ogłoszeń .

intencje i ofiary:

od Róży zel. Nizio Zofia – na stacje Drogi Krzyżowej – 300 zł.

Msze święte na wrześniowej i październikowej Fatimie. „Bóg zapłać”.

Spotkania duszpasterskie:

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii – poniedziałek o 18.00

Akcja Katolicka –  środa 18.00 / Zarząd – we wtorek /

 

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza.Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami".
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

 

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
O cudowny Krzyżu, broń nas.
O Krzyżu, Drzewo żywota, broń nas.
Drzewo uznania dobrego, broń nas.
Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.
Narzędzie naszego Odkupienia, broń nas.
Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.
Pociecho wszystkich strapionych, broń nas.
Postrachu złych duchów broń nas, broń nas.
Katedro cierpliwości, broń nas.
Obrono chrześcijan, broń nas.
Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas.
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas.
Nadziejo grzeszników, broń nas.
Światło sprawiedliwych, broń nas.
Odpoczynku doskonałych, broń nas.
Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.
Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, broń nas.
Radości Apostołów, broń nas.
Korono Męczenników, broń nas.
Wesele Wyznawców, broń nas.
Tarczo Dziewic, broń nas.
Zadatku wiecznej szczęśliwości, broń nas.
Krzyżu święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas.
Krzyżu święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas.
Krzyżu święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata, broń nas.
Krzyżu święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas. Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś Ciałem twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami.
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas Jezu.
Od wiecznego potępienia, wybaw nas Jezu.
Od bojaźni śmierci, wybaw nas Jezu.
Przez Krzyż Twój święty, wybaw na Jezu.
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas Jezu.
Przez Krew Twoją, wybaw nas Jezu.
Przez śmierć Twoją, wybaw nas Jezu.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu twoim świętym, Ciebie prosimy.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Któryś za nas cierpiał rany.
W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woil, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

 


 
galeria_parafia_1.jpg