Ogłoszenia parafialne

2 Niedziela Wielkanocna

Miłosierdzia Bożego

23 IV 2017

„ Idźcie i głoście „

 

1.

dzisiaj:

w kościele na całym świecie czcimy Boże Miłosierdzie.

W Krakowskich Łagiewnikach – Stolicy Bożego Miłosierdzia – główne uroczystości.

Także i w naszej parafii od lat, w każdy III piątek miesiąca, oddajemy cześć Jezusowi Miłosiernemu odmawiając Koronkę, którą nauczył św. Siostrę Faustynę On sam, podczas objawień, które zapisała w swoim „ Dzienniczku”.

17.30 Nabożeństwo z Litanią do Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny.

dzisiaj rozpoczyna się także 73 Tydzień Miłosierdzia

14.00 spektakl wielkanocny „Wyrok” w wykonaniu młodzieży i studentów / sala teatralna /

2.

świeci tygodnia:;

poniedziałek:

św. Wojciecha, bpa i męczennika – głównego Patrona Polski

wtorek:

św. Marka, ewangelisty

piątek:

świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus

sobota:

św. Katarzyny ze Sieny, dz. i doktora K-ła, patronki Europy

w tym tygodniu;

poniedziałek:

18.00 Msza święta z modlitwami do św. Michała Archanioła

środa:

18.00 Msza święta z nowenną do M.B. Fatimskiej

czwartek:

10.00 Msza święta z nowenną do św. Jana Pawła II

sobota:

rozpoczyna się nowenna przed uroczystością św. Stanisława, bpa i męczennika

w przyszłą niedzielę:

rozpoczyna się 9 Tydzień Biblijny

w wieży – kiermasz książki religijnej / m. innymi będzie można nabyć Pisma święte z dużymi literami oraz książki i albumy, które powinny być wręczone dzieciom z racji ich I spowiedzi i Komunii świętej

prasa katolicka:

w „Gościu Niedzielnym” – film „Zmartwychwstał”

wspólne oglądanie filmu w naszej sali teatralnej – we wtorek po wieczornej Mszy świętej


Droga światła: nabożeństwo odprawiane jest w okresie wielkanocnym. Powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jego powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła).

W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy.

Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią.

Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła).

Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. Są to:

Stacja I – Jezus powstaje z martwych

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

 

Misericordia 2017

Święto Bożego Miłosierdzia skłania nas do refleksji nad przesłaniem św. Jana Pawła II, by „mieć wyobraźnię miłosierdzia” tzn. kierować się w swoim życiu miłością bliźniego i służyć drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy i wsparcia.

Bardzo ważnym w pełnieniu miłosierdzia jest opieką nad chorymi, zwłaszcza ciężko, którzy z racji choroby nie mogą sami zaspokoić swoich codziennych, podstawowych potrzeb.

Państwo Kowalczykowie z ul. Sosnowej od kilku miesięcy towarzyszą swojemu synowi Mateuszowi / nie ma jeszcze 20 lat życia / w jego ciężkiej chorobie. Wielu, nie tylko Parafian, wie o jego chorobie i wspiera finansowo jego kosztowne leczenie. Nasza parafia w lutym także włączyła się w to przedsięwzięcie.

Przyznając w tym roku to wyróżnienie Rodzicom Mateusza, pragniemy być z Nimi, jako wspólnota parafialna.

Mateusz, młody człowiek, z wiarą i nadzieją idzie ze swoim krzyżem. Otoczmy Go modlitwą, prosząc o cud za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Prosząc na wzór Jezusa z Ogrójca, dodajemy jednak także i słowa Jezusa : „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. /Łk 22,42 /

Owocem Tygodnia Miłosierdzia, który dziś się rozpoczyna nie będzie, niech będzie ofiara na dalsze, kosztowne leczenie Mateusza, którą będzie można złożyć do skarbony przed kościołem w przyszłą niedzielę.

 

 


 
galeria_parafia_17.jpg