Ogłoszenia parafialne

6 Niedziela Wielkanocna

21 V 2017

„ Idźcie i głoście „

1.

dzisiaj:

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawadce przystąpi do I Komunii święte / 11 /

Świętym dzieciom z Fatimy -  Franciszkowi i Hiacyńcie polecamy ich duchowy rozwój.

Rodzicom tych dzieci dziękujemy za dar ołtarza.

* 17.30 nabożeństwo majowe

2.

święci tygodnia:;

środa:

NMP Wspomożycielki Wiernych

piątek:

św. Filipa Nereusza, kapłana

3.

w tym tygodniu;

w poniedziałek, wtorek i w środę

dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące / Dni Krzyżowe /

w poniedziałek – 18.00 Msza święta i modlitwy pod Krzyżem misyjnym na Golgocie

wtorek – w Zawadce: 19.00 Msza święta i modlitwy przy krzyżu misyjnym

środa - 18.00 Msza święta z nowenną do Matki Bożej Fatimskiej

czwartek:

9.30 nabożeństwo majowe z Mszą świętą do św. Jana Pawła II

sobota:

9.00 w Katedrze wawelskiej święcenia kapłańskie

17.00 „Majówka” na Hobocie

w przyszłą niedzielę:

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

14.00 spotkanie dla pielgrzymów udających się w sierpniu do Fatimy.

Przedstawicielka Biura „Orlando” przyjmować będzie wpłaty.

4.

Nabożeństwa majowe:

codziennie o 18.30 / po Mszy św. wieczornej /

o 19.30 przy ołtarzu polowym pod Golgotą

w Zawadce – 19.00

5.

Nocne czuwanie na Jasnej Górze:

w czerwcu / 22/23 VI – czwarte/piątek /

ze względu na remont w kaplicy jasnogórskiej ograniczona jest ilość pielgrzymów /300 osób/

zapisy od przyszłej niedzieli w zakrystii lub kancelarii.

Przed ołtarzem Matki Bożej Fatimskiej złożone są Róże – Wotum naszej parafii za Jej opiekę nad światem i naszą Parafią. Umieszczone w ołtarzu będą upamiętniać 100-lecie Jej objawień świętym Dzieciom z Fatimy.

Rocznice święceń kapłańskich:

Ks. Proboszcz – 22 V 1977 r.

Ks. Artur – 26 V 2012 r.

Ks. Grzegorz – 30 V 2015 r.

Ks. Franciszek – 10 VI 1995 r.

Prosimy w tym dniu o modlitwę i ofiarowanie Komunii świętej w naszych intencjach.

6.

W sobotę – 27 maja – w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie przyjmie 13 diakonów.

Niestety, wśród nich nie ma nowego Kapłana nie tylko z naszej parafii ale też i z naszego dekanatu. Tym bardziej módlmy się o powołania. Z naszej parafii obecnie do kapłaństwa przygotowuje się w naszym seminarium alumn Damian Dejner / IV rok / i brat Charbel / w seminarium OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej / II rok /.

Rekrutacja do Seminarium Krakowskiego:

Osoby, które pragną wstąpić do naszego Seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście i składają potrzebne dokumenty oraz odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.

Terminy: do 3 VII – złożenie dokumentów i rozmowa z przełożonym.

Egzamin – 4 VII – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z Ojcem Duchownym.

8 VII – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium.

II termin – wrześniowy 14 i 15 IX

O potrzebnych dokumentach należy zaczerpnąć informacji u Księży w parafii kandydata.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne:

Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym Dobrą Nowinę, celebrującym liturgię i udzielającym sakramentów jesteś blisko mnie. To przecież przez ich posługę i wypowiadane przez nich słowa przeistoczenia Twój Syn, Jezus Chrystus, staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy. To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych spływa na nas cały zdrój Twoich łask.

Święty Jan Paweł II napisał, że "każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał" (J 15,16).

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wsłuchującego się w Twój głos, proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego, nie wahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć. Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi, by trwał owoc ich pracy apostolskiej. Amen.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach.

Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne:
Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 

 


 
kosciol_tyl.jpg